7143 sayılı Kanunun düzenlemeleri uyarınca, dava konusu üç kat vergi ziyaı cezalı K.D.V. tarhiyatında hukuka uygunluk görülmediği hakkındadır.

T.C.  İSTANBUL 7. VERGİ MAHKEMESİ ESAS NO: 2019/ KARAR NO: 2019/ DAVACI: VEKİLİ: AV. M. DAVALI: VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DAVANIN ÖZETİ: Davacının 2016 yılı hesaplarının sahte belge kullanımı yönünden incelenmesi sonucunda düzenlenen 27.12.2018 tarih, 2018-A-3121/23 sayılı vergi inceleme raporuna istinaden 2016/3 ve 5 ila 12 dönemlerine ilişkin olarak resen tarh edilen üç kat vergi ziyaı […]

Devamı