Vergi Usul ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunlarına göre defter ve belgelerin saklanma süreleri;

Vergi Usul ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunlarına göre defter ve belgelerin saklanma süreleri; 509 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği’nin yayınlanması ile birlikte ticari ve mesleki faaliyette bulunan vergi mükelleflerinin önemli bir kısmı elektronik defter tutmak ve elektronik belge düzenleme zorunluğu kapsamına girmiştir. Kapsama girmeyenler eskiden olduğu gibi defter tutacak ve kağıt belge düzenleyeceklerdir.

Devamı