Özelge: Değer artışı kazancının vergilendirilmesinde satış bedeli olarak gerçek satış bedelinin mi, yoksa tapu harcına esas alınan emlak vergisi değerinin mi dikkate alınacağı hakkında

Özelge: Değer artışı kazancının vergilendirilmesinde satış bedeli olarak gerçek satış bedelinin mi, yoksa tapu harcına esas alınan emlak vergisi değerinin mi dikkate alınacağı hak.
Sayı: B.07,1.GİB.4.06.16.01-2011- GVK- Mük80-2-13Tarih:
03.01.2012
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Konu: Değer artış kazancı hak.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; 08.08.2007 tarihinde satın aldığınız ve alış bedeli 68.700 TL olan arsanızı 18.01.2010 tarihinde zarar ederek 60.000 TL’ye sattığınızı ancak söz konusu arsanın satışı için belediyeye gidildiğinde belediye tarafından emlak vergi değerinin henüz kesinleşmediği bildirilerek, emlak vergisi beyannamesi üzerinde belirtilen 17.143,00 TL bedelin üzerinin çizildiği ve 99.000 TL olarak yazıldığı bu nedenle tapudaki alış satış bedellerine bakıldığında arsanın 18.000 TL’ye alınıp 99.000 TL’ye satıldığının göründüğünü belirterek satışını yaptığınız söz konusu gayrimenkul dolayısıyla değer artışı kazancı yönünden vergilendirilmenize esas olmak üzere satış bedeli olarak gerçek satış bedelinin mi, yoksa bu değerden daha yüksek olan tapu harcına esas alınan emlak vergisi değerinin mi dikkate alınacağı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

Devamı