Hukuka Aykırı Delillerin Karara Etkisi Hakkındadır.

Ceza yargılamasında maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla,  suçun unsurlarının oluşup oluşmadığı ve ortada bir suç varsa failin kim olduğu araştırılmaktadır. Yargılama yapılırken yapılan araştırma ve soruşturma sınırsız değildir. Maddi gerçeğe, sanığın kişisel değerleri ile toplumsal değerler korunarak, hukuk kuralları içinde ulaşılmaya çalışılması zorunludur.   Hukuka aykırı deliller, hem ceza hem de hukuk yargılaması bağlamında karar […]

Devamı