Bağımsız denetim müessesesi Maliyetinden dolayı mı kabul görmüyor?

Bağımsız denetim müessesesi neden kabul görmüyor? 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği yeniliklerden birisi şirketlerin bağımsız denetimi olup, bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Bakanlar Kurulu her yıl bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirlemektedir. AB müktesebatına uyum sağlamak üzere, bağımsız denetim kapsamı zaman içinde kademeli bir şekilde genişletilmektedir. Bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlenmesine dair 2018/11597 sayılı karar, 26 Mayıs 2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de

Devamı

Denetim Nedir? Denetim Çeşitleri Hakkındadır.

Bütçenin denetimi, her ülkenin geleneklerine göre, kamunun ihtiyaçlarına göre birbirinden pek farklı olmayan şekillerde yapılmaktadır. Bütçenin denetim yetkisi, esas itibariyle onu kabul eden yasama organına aittir. Denetim, hukuki denetim veya etkenlik denetimi olarak ya da her iki amacın aynı zamanda sağlanması yapılır. İdari Denetim; Devlet gelirlerinin idari denetimi, gerek kendi kanunlarında gerekse Vergi Usul Kanunu’nda […]

Devamı