Deprem illiyet bağını kesen mücbir sebep olarak kabul edilemez.

Deprem illiyet bağını kesen mücbir sebep olarak kabul edilemez.
Mücbir sebep, sezilemeyen ve karşı konulamayan bir olayı ifade eder. Depremin mücbir sebep olarak değerlendirilerek zararla illiyet bağını kestiğini kabule olanak bulunmamaktadır. İdari Faaliyetlerde Ortaya Çıkan Eksikliklerin İdarenin Olumsuz Eylemi Niteliğinde Olması Nedeniyle Bu Eylemi İle Deprem Sonucu Oluşan Zarar Arasında İlliyet Bağının Bulunduğu ve Depremin İlliyet Bağını Kesen Bir Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilemeyeceğidir. Olayda idarelerin hareketsizliği söz konusu olmakla öğretide de kabul edildiği gibi idarenin bu hareketsizliğinin “olumsuz eylem” olarak kabulü gerekmektedir.

Devamı