7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisinde Yapılan Değişlikler

7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değişiklikler ve 193 sayılı Kanunla ilgili diğer bazı hususların açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Serbest Meslek Kazançlarında İstisna Uygulaması ve İstisnanın Sınırı

Devamı