Vergi Davasında Düzeltme ve Şikâyet;

Vergiye ilişkin yapılan idari işlem ve eylemlerin yargı denetimine tabi tutulması sosyal hukuk devleti olmanın gereklerindendir. Bu işlemler için ilgililerin yargı yoluna başvurmaları ancak “vergi davası” yoluyla sağlanmaktadır. 1982 tarihinde düzenlenen İdari Yargı düzeni içeresinde örgütlenmiş vergi yargı çevresinde ilgililerin açtıkları vergi davalarının iki tür dava içeresinde olabileceği 2577 sayılı kanunda hükme bağlanmıştır. Ancak idarenin […]

Devamı