Elektronik Tebligat Sistemi,

e-Tebligat, E-Tebligat Sistemine Başvurmak Zorunda mıyım?
Ticari, zirai ve mesleki yönden kazanç elde eden gelir vergisi mükelleflerinin elektronik tebligat sistemini kullanmaları zorunludur. Kazançları basit usulde tespit edilenler, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ile diğer vergisel yükümlülükleri bulunan mükelleflerimiz ise sisteme gönüllü olarak başvurabilirler.
E-Tebligat Sistemine Nasıl Başvurabilirim?
Gerçek kişiler Gelir İdaresi Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/)
sistemi üzerinden elektronik ortamda;
– İnternet vergi dairesi şifresi olanlar “Kullanıcı Girişi” ekranından T.C.Kimlik No/Vergi No/Kullanıcı Kodu ve şifresi ile,

Devamı