İki Ve Daha Fazla Yerden Ödenen Sigorta Prim Ödemesi Emekli Maaşınızı Arttırır mı?

İki Ve Daha Fazla Yerden Ödenen Sigorta Prim Ödemesi Emekli Maaşınızı Arttırır mı?
Bana sürekli bu soru soruluyor bende bir yazı ile bu soruya cevap vereyim istedim. Sosyal Güvenlik Mevzuatına göre bir ay 30 gün bir yıl 360 esasına göre prim toplamınız olur. Fazlasını göstererek yatırmak mevzuata ve kanunlara göre mümkün değildir. Birden fazla işyerinde çalışmanız halinde dahi aylık prim gün sayınız 30 gündür. Yalnız gelir arttığı için ödenen prim oranları da yüksek olduğundan prime esas olan kazancınız yükseldiğinden emekli maaşınızın yüksek bağlanmasına katkı olacaktır. Son yıllara bakıldığından ve uygulamalarda görüyoruz ki, emekli aylığı bağlama oranı epey düştür. 2000 yılından önceki yıllara baktığımızda

Devamı

Emekli Maaşı Hesaplama Yöntemleri,

Emekli Maaşı Hesaplama Yöntemleri, Engelli BAĞ-KUR Sigortalılarının Emekliliğinde Aylık Bağlama Oranları; Engelli ve malul aylıkları birbirinden farklılık arz eden ayrı ama genellikle çok karıştırılan haklardan biridir. Maluliyet en az yüzde 60 oranında çalışamaz hale gelmiş sigortalının yaş şartı veya gün şartı doldurmadan en az 10 yıllık sigortalılık ve 1800 gün sayısıyla emekli aylığı bağlanmasını sağlayan bir haktır. 2008 Mayıs öncesi sigortalıların SSK statüsünden emeklilikte kullandığı engelli vergi indirim hakkı ile emeklilik de malulen emeklilik dışında bir hak ve önemli bir boşluğu dolduruyor. Doğuştan veya çalışma hayatına başlamadan evvel malul durumda olanlar çalışma gücü kayıp oranları ne olursa olsun malulen emekli olmaları mümkün değildir. Devlet bunun için destek yapıyor. Bu desteği de aylık bağlama ortanı üzerinden yapılmaktadır.

Devamı