Şeker Hastalığı Sebebiyle Emekli Olabilir miyim?

Soru: 1973 doğumluyum. SSK başlangıcım 1992. Sgk 705 gün primim var. 1999 tarihinden itibaren BAĞ-KUR’a da 5446 gün prim ödedim. Şeker hastasıyım insülin kullanıyorum. Şekere bağlı olarak gözlerde görme bozukluğu ve diş eti çekilmesinden kaynaklı olarak hiç dişim kalmadı, damak kullanmaktayım. Bu rahatsızlıklarımdan dolayı ‘erken emekli olabilirsin’ deniliyor. Bu mümkün müdür?

Devamı

İhraç Olup Hizmet Birleştirmesi İle Emekli Olan Memur İkramiye Alabilir mi?

SORU: 1977 doğumluyum. 1997-1998 arası 18 ay askerlik yaptım. 1998 ve 1999 yılları arasında sigortalı çalışarak SSK’ya 165 gün primim var. 2000 yılında polis okuluna girdim. Temmuz 2001 ayında göreve başladım. Halen aktif görevdeyim. Askerliğimi 2003 yılında saydırdım. Adli bir konudan yargılanıyorum. Ve muhtemelen 2 yılın üzerinde hapis cezası alacağım. Bu da 657 sayılı kanuna göre, ihraç olacağım anlamına geliyor. Ne zaman emekli olabilirim? İhraç olursam emeklilik tazminatımı alabilir miyim?

Devamı

3600 Gün Primle Emekli Olmak Mümkün müdür?

Soru: 1971 doğumluyum. İlk işe girişim 1992. Toplam 3857 gün prim ödemem var. Ayrıca 501 gün de BAĞ-KUR’a prim ödemeyle birlikte toplamda 4358 gün primim mevcut. 3600 iş gününü 15 Haziran 2015’te doldurdum. BAĞ-KUR dahil 2 Ocak 2014’te doldurmuş oluyorum. Yaşım 49 olduğu için normal şartlarda emeklilik için 5600 iş gününü dolduracağım. 1999 öncesi SSK’lı olduğum için, 3600 günden hemen emekli olabilir miyim?

Devamı

İşverene Dava Açan İşçilerin Birbirleri Lehine Tanıklık Etmelerine İtibar Edilmez,

İşverene Dava Açan İşçilerin Birbirleri Lehine Tanıklık Etmelerine İtibar Edilmez, TC YARGITAY 9. Hukuk Dairesi 2016/13760 E. 2020/2666 K.
MAHKEMESİ: İŞ MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: YARGITAY KARARI; A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili; davacının, davalı şirketin yurtdışında bulunan şantiyelerinde 2005-2012 tarihleri arasında iş güvenliği/ eğitim şefi olarak çalıştığını, işine davalı işverence haksız ve bildirimsiz olarak son verildiğini, işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatları ile ulusal bayram, genel tatil, hafta tatili ve fazla mesai alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Devamı

Az Tehlikeli İş yerlerinde İş yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü Nasıl Olacaktır?

Az Tehlikeli İşyerlerinde İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü Nasıl Olacaktır? 1- 01.07.2020 tarihinden itibaren; − Kamu Kurumları − 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan özel sektör işyeri işverenleri, İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırmak veya bunlardan hizmet almak zorundadır.

Devamı

Engelli Hakkıyla Emeklilik Hak Kaybına Neden Olur Mu?

Engelli Hakkıyla Emeklilik Hak Kaybına Neden Olur Mu? Soru: 1969 doğumluyum. 2000 yılında SSK başlangıcım, 3 yıl 3 ay 7 gün primim var. 15 Aralık 2003 tarihinde devlet memuru oldum. SSK’ya tabi çalışma süremi memuriyetime saydırdım. Memuriyete başladıktan sonra 2018 tarihli yüzde 41 oranında sürekli engelli raporu aldım. Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurarak gelir vergisi indiriminden yararlanma hakkı kazandım ve halen yararlanıyorum. Engelli durumundan hangi tarihte emekliye ayrılabilirim? Bu şekilde ayrılırsam, maaş veya tazminatta hak kaybına uğrar mıyım?

Devamı