Engelli Vergi Avantajları

Engelli Vergi Avantajları ve Erken Emeklilik Fırsatı Hayatın Negatif Engeline Takılan Engellilerimize Vergi ’de Pozitif Destek Engellilik indirimi uygulaması, engelli vatandaşlarımızın, içinde bulunduğu zor koşulların giderilmesine katkıda bulunmak ve engelliler ile engelli olmayanlar arasındaki rekabet eşitsizliğini gidermek amacıyla özürlü ücretlilerin gelir vergisi matrahlarının hesaplanmasında dikkate alınan bir uygulamadır.
1-Vergi indiriminden kimler faydalanabilir?
Kendisi, bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu engelli olan işçi, memur ve serbest meslek erbabı ayrıca basit usule tabi mükellefler ( Kapıcılar, serbest bölgelerdeki iş yerlerinde çalışanlar, gemi adamları ile yurtdışında inşaatlarda çalışanların ücretlerinden vergi kesintisi yapılmadığı için vergi indirimi talep edilemez.) faydalanabilir.
2- Kimler Engelli Vergi İndiriminden Faydalanamaz?
Ücretlerden kesilen gelir vergisi indirimi söz konusu olduğundan ÇALIŞMAYAN
3- Engelliler Vergi İndirimi İçin Kimler Başvuramazlar?
Serbest meslek erbabı veya basit usül mükellefiyeti olmayanlar faydalanamaz.
4- Engelli Raporu hangi sağlık sunucularından alınır?
Sigortalı ve hak sahiplerinin çalışma gücü kaybı oranları ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların iş kazası sonucu meslekte kazanma gücü kaybı oranları tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye;
a) Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri,

Devamı