Adli Muhasebecilik Mesleğinin Türkiye’deki Gelişme Potansiyeli

Türkiye’de henüz çok yeni olan adli muhasebecilik mesleği, özellikle yapılan tüm uluslararası düzenlemelere rağmen hile ve yolsuzlukların önüne geçilememesi nedeniyle gerek muhasebe uygulamacılarının gerekse akademisyenlerin ilgi odağı haline gelmiştir. Ancak ülkemizde başta adli muhasebe eğitimi olmak üzere mesleğin uygulanması için gerekli alt yapının yetersiz olması ve meslekle ilgili herhangi bir düzenlemenin henüz yapılmamış olması nedeniyle […]

Devamı

Hangi Durumlarda Riskli Mükellef Olursunuz?

Bilançodaki kasa hesabında yüksek tutarda nakit bulunması, Bilançolarında sürekli zarar beyan edilmesi, Bilançolarında yer alan kasa ve banka hesaplarında nakit bulunduğu halde yüksek tutarlı banka kredisi kullanımı, Bilançodaki banka hesapları ile fiili banka hesapları arasında fark bulunması, Şirket ortağına yüksek tutarlı borç para verilmesi, Şirketin bilançosunda banka kredisi ve ortaklardan alacaklar hesabının bulunması, Şirket ortağına […]

Devamı

Adli Müşavirlik Mesleğinin Konusu

Adli müşavirlik mesleğini adli muhasebe bilim dalını uygulayan kimseler olarak tanımladığımızdan adli müşavirlik mesleğinin konusunu da ayrıca incelemek gerekir.  Adli müşavirlik mesleğinin konusunu adli mercilere intikal eden veya henüz intikal etmemiş bulunan muhasebe ile ilgili boyutu önemli ölçüde olan dava destekleri (hukuki destek), uzman tanıklık (bilirkişi tanıklığı) ve suiistimal, hile, yolsuzluk araştırmacılığı oluşturmaktadır. Adli müşavirlik […]

Devamı

Vergi Müfettişleri ve Diğer Vergi İncelemesine Yetkili Olanlar İncelemelerinde Dikkat Ettikleri Konular Nelerdir?

• Amortismanlar • Stok değerlemeleri • Sabit Kıymet Satışları • Yabancı Para değerlemeleri • Reeskontlar • KDV beyanname ve Bilanço uyumu • K.K.E.Giderler. • İndirimler • İstisnalar • 7.000.-TL Üzeri Kasa hareketleri • Şüpheli Alacaklar • Değersiz Alacaklar • Özel Maliyetler • Vergi Kesintileri • Sermaye Azaltımı • Kar Dağıtımı • Zarar Mahsubu (aftan yararlanılan […]

Devamı

Bağımsız denetim müessesesi Maliyetinden dolayı mı kabul görmüyor?

Bağımsız denetim müessesesi neden kabul görmüyor? 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği yeniliklerden birisi şirketlerin bağımsız denetimi olup, bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Bakanlar Kurulu her yıl bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirlemektedir. AB müktesebatına uyum sağlamak üzere, bağımsız denetim kapsamı zaman içinde kademeli bir şekilde genişletilmektedir. Bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlenmesine dair 2018/11597 sayılı karar, 26 Mayıs 2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de

Devamı

Proforma fatura nedir?

Proforma fatura Teklif yapmak isteyen firma kendi başlıklı kâğıdına hazırlayacağı proforma fatura üzerinde en azından; alıcının adı, adresi, proforma fatura tarih ve numarası, “Proforma Fatura” ibaresi, takribi mal miktarı, detaylı açıklaması, paketleme özellikleri, nakliye özellikleri, sevkiyat periyodu, tahmini yükleme ve boşaltma limanları, malın menşei, birim ve toplam fiyat ile ilgili bilgileri mutlaka belirtmelidir

Devamı

Vergi müfettişleri ifade değil bilgi alabilir.

Vergi müfettişleri ifade değil bilgi alabilir. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz. Vergi müfettişleri VUK 148. maddeye göre mükelleflerden sözlü veya yazılı olarak bilgi isteyebilirler.
Vergi müfettişleri son derece hatalı bir davetiye ile yurttaşları ifade vermeye çağırmaktadır.

Devamı

Sahte Fatura Kullandığı Tespit edilen Şirketlerin Vergi Cezalarında Ne Kadarlık İndirim Yapılır?

– 100 bin Türk lirasını geçmeyen,
– İlgili cari yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini geçmeyen,
– Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezasında ilk kez olup olmadığı dikkate alınmaksızın %50 oranında indirim yapılır.

Devamı