Vergi Ceza ve Faizlerden Korunma Yolları

İdare pek çok konuda verdiği görüşleri özelgelerle ile değiştirmektedir. Özelgeler içtihat niteliği kazanması amacıyla da verilen mükellef dışında yayımlanmaktadır. Bu durumda, mükellefler eleştiri konusu husus hakkında farklı özelgeleri sunarak VUK un 369. maddesine göre yanılma halini iddia edebilir. Kanuna göre bir hükmün uygulanma tarzına ilişkin içtihadın değişikliği ceza ve faizi kaldırmaktadır. 400 seri nolu VUK […]

Devamı