Yargı Kararlarında İmzalı Bordro;

Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 01.07.2013 gün ve 2012/25858 E., 2013/15945 K. sayılı kararında; “Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Ücret bordrolarına dair kurallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının […]

Devamı

İhtiyati hacze imzada sahtelik nedeniyle itiraz;

Yargıtay kararları; İhtiyati haciz kararına karşı borçlu, ihtiyati haczin dayandığı sebepler, mahkemenin yetkisi ve teminat yönünden itiraz edebilir. İhtiyati hacze kararına dayandığı sebepler yönünden yapılacak itirazda sınırlama yoktur, kararın dayandığı bir veya birçok sebep yönünden itiraz mümkündür. Teminat yönünden yapılacak itiraz ise teminatın yeterli olmadığı gerekçesiyle, mahkemenin yetkisine MHK yönünden itiraz edilebilir. Çek veya bonoya […]

Devamı

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı; sahte ve muhteviyatı itibari ile yanıltıcı belge sebebiyle yapılan ödemenin anlaşılamadığından reddi hakkındadır.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi          2013/13560 E. 2014/3676 K.  “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARİHİ : 29/04/2013 NUMARASI : 2012/437-2013/190 Taraflar arasında görülen davada Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 29/04/2013 tarih ve 2012/437-2013/190 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava […]

Devamı

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Kararı Asli Dava Zaman Aşımı Hakkındadır.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi          2016/2507 E. 2019/3087 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Sahte fatura düzenlemek HÜKÜM : Beraat 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7 ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9. maddeleri hükmü karşısında; sanığa yüklenen “2004 takvim yılında sahte fatura düzenlemek” suçunun yasada gerektirdiği cezasının […]

Devamı

Risk Yönetimi mi?  Kriz Yönetimi mi?

Kriz varsa, sorun varsa, bunun sebebi büyük oranda risk yönetimimin olmamasıdır. Tabi şurası da bir gerçektir, ne kadar da risk yönetimini uygulamaya soksanız, ne kadar da ciddi bir şekilde risklere göre kontrol önlemleri ve tedbirler alsanız bazı krizler, bazı sorunlar, bazı meseleler gündeme gelebilir. Bunda hiçbir ihtilaf yoktur. Çünkü risk yönetimi yüzde yüz krizsiz bir gelecek […]

Devamı

Kurumsallaşırken Tuzağa Düşmeyin!

Kurumsallaşma sihirli sözcük, popüler kavram. Hangi patrona sorsanız kurumsallaşmak gerektiğini, kurumsallaşmanın gerekli olduğunu söylüyor. Aynı kişiye kurumsallaşmak nedir deyin, cevap veremiyor. O yüzden kurumsallaşmak söylenince güzel açıklamaya çalışınca lezzeti kaçan bir kelime. Bir tatsızlık var. Biliyoruz, seviyoruz, anlatamıyoruz. Aslına baktığınızda kurumsallaşma yanlış kullanılan, yanlış anlaşılan bir kavram. Kurumsallaşmak deyince bir sürü form oluşturmak, çevrenizde müdür […]

Devamı

Etkili bir liderde hangi özellikler olmalıdır?

Lider olmak fark yaratan özelliklere sahip olmakla ve kitlelere ilham verebilmekle eş değer. İyi bir lider olabilmek için başarılı ve çalışkan olmanın ötesinde aranılan değerli özellikler bulunuyor. İşte etkili bir lider olabilmek için öneriler; 1-) ADALET Lider olan kişilerin herkese eşit ve adaletli bir şekilde davranması onun saygı duyulan biri olmasını sağlar. Ekibinizdeki kişilere adaletli […]

Devamı

Üst Yönetim Kurullarının İç Denetim Hakkında Kendine Sorması Gereken 20 Soru?

Üst Yönetim Kurulları Neden İç Denetim Hakkında Sorular Sormalı? Genel kabul görmüş Kurumsal Yönetim ilkelerine göre Yönetim Kurulları; o Kurumun faaliyetlerinden doğan temel risklerin tanımlanmasından ve bu riskleri yönetebilmek için uygun sistemlerin kurulmasını sağlamaktan ve o Kurumun iç kontrol ve yönetim bilgi sistemlerinin bütünlüğünden sorumludurlar. Kurullar, iç kontrolün yönetimsel raporlamasının gözden geçirilmesi sorumluluklarını denetim komitelerine […]

Devamı

Borsada neden kazanamıyoruz?

Borsa mağdurlarının diğer ortak özelliği ise piyasanın nasıl işlediğini bilmemeleridir. 10 lira ederi olan şirketi 5 liraya kelepir aldınız, hisse 4 liraya hatta 2 liraya düşerse satar mısınız? Böyle sormayayım genelde satılıyor. Borsaların kurulma amacı şirketlerin sermaye ihtiyaçlarının karşılanmasında alternatif bulma ve halkın küçük yatırımları ile şirketlere ortak olabilmelerini sağlamaktır. 100 yıllardır en yakın yatırım […]

Devamı

Neden Bazı Şirketler İflas Ederken Bazıları Başarılı Olur?

Daha önce hiç bazı şirketler başarılı olurken neden pek çok şirket iflas ediyor diye düşündünüz mü hiç? Bu yazıda böylesine zor bir soruya yanıt vermeye çalışacağız, ancak önce bazı konulara değinmemiz gerek. İflas eden bir şirketin en acı yanı, bu şirketin sahibi olan girişimcinin gidişatı çok geç fark etmesidir. Girişimci ne yaptığını bilse, nelerin yanlış […]

Devamı