Bilmeden, Farkında Olmadan ve Kasıt Gözetmeksizin sahte fatura kullanılabilir mi?

Bilmeden, Farkında Olmadan ve Kasıt Gözetmeksizin sahte fatura kullanılabilir mi?
Olağan ticari hayatın keşmekeşinde yoğun trafiğinde bu elbette mümkündür.
306 seri Nolu VUK Genel Tebliğindeki düzenleme söylüyor.
Sahte belge kullanma suçu ve cezasının düzenlendiği 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359. Maddesinin (b) bendinde bilerek ya da bilmeyerek gibi herhangi bir ayrım olmamasına rağmen; konuya ilişkin olarak Maliye İdaresince çıkarılmış olan 306 seri nolu Genel Tebliğ bu şekilde bir ayrıma giderek sahte belge kullanmada kasıt unsuru arar hale getirmiştir.

Devamı