Faturada Sahtecilik,

FATURADA SAHTECİLİK
Faturanın sahteliğinin tespiti için bilirkişi raporu alınmalıdır.
YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ
E: 2011/1769 – K: 2012/13015 – T: 02/07/12
1- Sanıklar hakkında, suç tarihinde giriş beyannameleri ile yurt dışından ithal ettikleri, kumaşların ithal işlemlerinden daha az gümrük vergisi ve katma değer vergisi ödemek için değerinden daha düşük değer göstererek, sahte fatura kullanmak suretiyle resmi evrakta sahtecilik suçunu işledikleri iddiası ile açılan kamu davasında; gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek biçimde belirlenebilmesi bakımından; suça konu gümrük giriş beyannameleriyle ithalatı yapılan eşyaların gerçek kıymetlerini yansıtıp yansıtmadığının ve buna göre

Devamı