Faturayı düzenleyen ile kullanan şirketlerin belgelerinin karşılıklı bilirkişi incelemesi yaptırılması,

Yargıtay 11.Daire kararı;Faturayı düzenleyen ile kullanan şirketlerin belgelerinin karşılıklı bilirkişi incelemesi yaptırılması, – Faturaların gerçek alım-satım karşılığı olup olmadığının belirlenmesi

Devamı