Fiili Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçları

Fiili Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçları, Sahte fatura düzenlemek veya kullanmaktan dolayı açılan davalarda ceza mahkemeleri kanaat yargılaması yapmakta ve raporlarda, şüphelinin (Mükellefin) sahte fatura düzenlediği kanaatini uyandıracak yeterli delilin bulunması durumunda ilgili kanunlarda belirtilen hapis cezaları vermektedir. Mahkemeler, ara karar ile mükellefin vergi tekniği ve suçu raporuna konu olan faturaları aldığı mükellefe sahte fatura düzenlediği vergi tekniği raporu ile tespit edilen mükellefe ait vergi tekniği raporunu ister ve bu vergi tekniği raporunu, yeterli araştırma yapılarak düzenlenip düzenlenmediği, kesin kanaati oluşturacak tespitlere yer verilip verilmediği konularını objektif olarak da inceler.
Vergi inceleme elemanı mükellef hakkında yapılan yoklamalar ve tespitler incelemenin ilk sıralarında göz önünde bulundurmaktadır.
Tespitler ve yoklama sonucunda mükellefin, faaliyet gösterdiği işletmesinin metrekaresinden, demirbaş ve stok durumuna, şubesinin veya deposunun bulunup bulunmadığına, çalışan işçi sayısından, işyerini kiraya verenin ifadelerine kadar mükellefin faaliyeti ile ilgili birçok bilgi tutanak altına alınır. Toplanan bilgiler, mükellefin beyan ettiği meblağlardaki alım-satımı gerçekleştirebilecek iş hacminin olup olmadığı, iş ilişkilerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı konusundaki kanaati etkilemektedir.

Devamı