Adli Muhasebenin Tarihi Gelişimi

Tarihsel süreç içerisinde adli muhasebeciliğin 5.000 yıldan fazla bir geçmişe sahip olduğunu söylemek mümkündür.  Şöyle ki, M.Ö. 3.300-3.500 yıllarında Mezopotamya ve Mısır’daki kâtipler, ticari işlemleri ıslak kil tabletlerin üzerine kaydetmekte ve bu dokümanlar ince bir kil zarf şeklindeki bir dış tablete konulmaktaydı. Eğer bu dış tablette bir kurcalama olursa, durum soruşturmaya konu ediliyordu.                                    Ayrıca on […]

Devamı