Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.
Numara :144
Tarih :13.10.2020
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2020/144
KONU: Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.
09 Ekim 2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete ’de “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı.
Söz konusu Yönetmelikle ile yapılan değişikliklerden öne çıkan hususlar aşağıda özetlenmiştir.

Devamı