Gider Yazılabilecek Demirbaş Sınırı,

Gider Yazılabilecek Demirbaş Sınırı; Zorlama Bir Yorum;
İncelemede bir mükellefin eski yıllarda aldığı küçük hacimdeki iş elbisesi ve bilumum küçük demirbaşı gider yazdığından, gider yazılan kıymet tekrar satılamaz gerekçesi ile 18.000 TL KDV için devredeni 2 milyon TL düzenleyici sınıfına sokuyor ve özel esaslara alıyor. İhracatçı Şirketin tüm hayati kısmen bitiyor. Bu tam bir rezilliktir.
Bir iktisadi kıymetin amortisman yoluyla itfa edilmesi için bazı şartları taşıması gerekmektedir. Genel olarak iktisadi kıymetin;
•İşletmede bir yıldan fazla kullanılması (365 günden fazla)
•Sabit kıymetin hem fiilen işletmede bulunması hem de işletme hesaplarına (envanterine) kaydedilmesi…..

Devamı