Sahte Gider Pusulaları ve Pos Cihazı ile Tefecilik

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2018/396 E. – 2019/567 K. “İçtihat Metni” Kararı Veren Yargıtay Dairesi: (Kapatılan) 21. Ceza Dairesi Mahkemesi: Asliye Ceza Sayısı: 373-539 Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçundan sanık …’ın VUK’nın 359/b-1, TCK’nın 43/1, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 25 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna ilişkin Mersin 7. Asliye Ceza Mahkemesince […]

Devamı