Hileli Vergi Suçu, Vergi Tekniği Raporu ve Ceza Davası

Vergi Tekniği Raporlarının  (VTR)  vergi incelemelerinde veri olarak kullanılması ve bu raporların tarhiyatlarda dayanak olarak kullanılmaktadır. Tarhiyatın dayanağı olarak da vergi inceleme raporları mesnet olarak ele alınmaktadır. Vergi inceleme raporları tarhiyatta dayanak olarak hukuken dikkate alınmaktadır. 213 sayılı VUK’nun 35. maddesinin 12.  bent hükmüne göre ihbarnamelerde mutlak surette tarhiyatın dayanağı olan inceleme raporlarının birer suretinin […]

Devamı