Defter ve Belge İbraz Etmeme Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması;

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair 5271 Sayılı CMK’nın 231/6-c maddesi gereği sanık sadece somut maddi zararları karşılamak zorundadır. Defter ve belge ibraz etmemek suçunda (defterleri gizleme) somut bir maddi zarardan söz edilemeyeceği dikkate alındığında, sanık hakkında zararın karşılanmaması gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı verilmemesi hukuka aykırıdır (Yargıtay 19.CD-Karar: 2015/8052).

Devamı

Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararı: Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Bozulması Hakkındaki Kararı

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2019/32 E. 2019/500 K. “İçtihat Metni” Kararı veren Yargıtay Dairesi: 11. Ceza Dairesi Mahkemesi: Asliye Ceza Sayısı: 241-537 Sanık. A.B hakkında defter, kayıt ve belgeleri gizleme suçundan açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucunda Kartal (Kapatılan) 5. Asliye Ceza Mahkemesince 23.11.2010 tarih ve 84-751 sayı ile 213 sayılı Kanun’un 359/a-2 ve TCK’nın 62. maddeleri […]

Devamı