Devreden Katma Değer Vergisinin azaltılması nedeniyle resen yapılan cezalı tarhiyatların dayanağı olan K.D.V tarhiyatlarının iptali istemiyle açılan davada, Mahkemenin kararı ile tarhiyatlar hukuka aykırı bulunduğundan, davaya konu edilen cezalı tarhiyatlarda hukuka uyarlık bulunmadığı sonucu hakkındadır.

T.C.  İSTANBUL 7. VERGİ MAHKEMESİ ESAS NO: 2019/ KARAR NO: 2019/ DAVACI: SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VEKİLİ: AV. M DAVALI: VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ VEKİLİ: AV. DAVANIN ÖZETİ: Davacının 2016/12 döneminden sonraki döneme devreden katma değer vergisi beyanlarının inceleme raporuyla yeniden düzenlenmesi üzerine tanzim edilen 27.12.2018 tarih, 2018-A-3121/24 sayılı vergi inceleme raporuna istinaden 2017/2 ve […]

Devamı