CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA DELİLLER;

Hukuka aykırı elde edilen delillerle VUK 359 maddeden ceza verilemez! 1-Genel Olarak Maddi gerçeğin arandığı ve vicdani ispat sisteminin kabul edildiği ceza muhakemesi hukukunda delillerin sınırlandırılması kabul edilemez.  Kural olarak ceza muhakemesinde her şey delil olarak kullanılabilir.  Bir olayın gerçekleştiğini veya uyuşmazlık konusu olan noktalarını ispatlamak için kullanılan vasıtalara delil (kanıt/ispat vasıtası) denir.  Ceza muhakemesinde […]

Devamı