İdari Para Cezalarına İtirazda Başvurulacak Merci

İdari Para Cezalarına İtirazda Başvurulacak Merci; 5326 sayılı Kabahatler Kanunu “Genel kanun niteliği” başlıklı madde 3’de; (Değişik: 6.12.2006-5560/31 Md.) (1) Bu Kanunun; a) İdarî yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde, b) Diğer genel hükümleri, idarî para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımını gerektiren bütün fiiller hakkında, uygulanır.) bu Kanunun idari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümlerinin uygulanacağını düzenlenmiştir.

Devamı