İhracatta e-faturaya Nasıl Geçilecek?

İhracat işlemlerinde e-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu: e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki mal ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dâhil) ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar. Bahsi geçenlerin faturalarını 1 Temmuz […]

Devamı