İhtirazi Kayıtla Verilen Düzeltme Beyannamelerine İlişkin Dava Açma Hakkı;

Türk vergi sistemi 213 sayılı Vergi Usulü Kanunu’nun 377. Maddesi ile mükellefler adına tarh edilen vergi ve cezalara karşı dava açma hakkı tanırken, aynı kanunun 378 inci maddesi ile mükelleflerin beyan ettikleri matrahlara karşı sadece vergi hatalarına ilişkin olarak düzeltme talebinde bulunulabileceği, bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açamayacakları hüküm altına alınmıştır. Söz konusu […]

Devamı