Amme Alacağında İhtiyati Haciz ve Sebepleri;

İhtiyati Haciz ve Sebepleri; İhtiyati haciz AATUHK’nın 13 ve 16. maddeleri arasında düzenlenmiştir. 13. maddede sayılan sebeplerin varlığı halinde hiçbir süre ile bağlı kalınmaksızın alacaklı amme idaresinin mahalli en büyük memurunun kararıyla 6183 sayılı Kanunda yer alan “haciz” uygulamasına ilişkin hükümlere göre derhal ihtiyati hacze gidileceği belirtilmiştir. İhtiyati haciz sebepleri;

Devamı