İhtiyati Tahakkuk, Haciz Kavramı ve Uygulama Esasları;

İHTİYATİ TAHAKKUK; 6183 sayılı kanunun 17 ila 20. Maddelerinde İhtiyati tahakkuk kavramına ilişkin detaylı düzenlemeler yapılmıştır.
İHTİYATİ TAHAKKUK kavramı da bunlardan birisidir. İş bu yazımızda bu kavram hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır.
İHTİYATİ TAHAKKUKUN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ; 6183 sayılı Kanunda ihtiyati tahakkuk tanımı yapılmamıştır. Arapça kökenli olan “ihtiyati” sözcüğünün Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlüğünde “ilerisi düşünülerek yapılan” olarak anlamlandırılmıştır.
Bu anlama uygun olarak, ihtiyati tahakkuk da ileride tahakkuk edecek olan kamu alacağının, tahsil güvenliğini sağlamak için önceden tahakkuk ettirilmesini ifade etmektedir. Otomasyonlu Vergi Daireleri İşlem Yönergesinde de benzer bir ihtiyati tahakkuk tanımı yapılmıştır.

Devamı