Vergi İncelemesinin Yapılacağı Yer

İNCELEMENİN YAPILACAĞI YER;
Vergi incelemeleri esas itibariyle incelemeye tabi olanın işyerinde yapılır (VUK.m.139). Başka bir ifade ile incelemelerin işyerinde yapılması temel kuraldır. Benim Şahsi görüşüm ve mutlaka tavsiyem işyerinde olmasıdır. Vergi incelemesi inceleme yapan memurun işletmeyi gezip görmesini, işin nevi ve mahiyeti ve genişliği hakkında bilgi edinmesini gerektirir. Burada işyeri tabiriyle fiilen işin yapılacağı yer kast etmekteyim. Herhangi bir sınai işletmenin muhasebesi, fabrika binası dışında ayrı bir büroda bulunsa bile, inceleme yapacak memur işletmenin fabrika binası, makine ve tesislerini gezip görmek zorundadır. Hatta mümkün olan hallerde incelemeler işletme dışındaki büroda değil, işletmenin faaliyet yerinde yapılmalıdır. Ancak bu suretledir ki inceleme elemanın görüşleri açık ve müspet esaslara dayanmış̧ olur. Vergi hukukunda, ekonomik yaklaşım ilkesi ve vergisel olguların tüm gerçekliği ile kıvranılması zorunluluğunun sonucu olarak, delil serbestliği ilkesi benimsenmiştir. Vergiyi doğuran olayın ve bu olaya ilişkin işlemlerin gerçek içeriğinin ve kapsamının ispat edilmesi için incelemeler işyerinde de yapılmalıdır.

Devamı