Malullük Aylığı ve Sürekli İş göremezlik Gelirine Esas Olan Kontrol Muayenesi İşlemleri,

Malullük Aylığı ve Sürekli İş göremezlik Gelirine Esas Olan Kontrol Muayenesi İşlemleri
Malullük Aylığı ve Sürekli İş göremezlik Geliri Yapılan düzenlemeyle;
1) SGK’ nın yazılı bildirimine istinaden kontrol muayenesini üç aylık süre içinde yaptıran ve maluliyetinin veya sürekli iş görmezlik halinin devam ettiği tespit edilenlerin kesilmiş olan aylığı veya geliri, kesildiği tarihten başlanarak yeniden başlatılması,
2) SGK’ nın yazılı bildirimine istinaden kontrol muayenesini üç aylık süre geçtikten sonra yaptıran veya maluliyetinin veya sürekli iş görmezlik halinin devam ettiği tespit edilenlerin kesilmiş olan aylığı veya geliri yeni rapor tarihinden sonraki aybaşından başlanarak yeniden bağlanması,
3) Sigortalı veya hak sahiplerinin SGK sağlık kurulu kararına esas sağlık kurulu rapor tarihinin, SGK tarafından yapılan bildirimde belirtilen kontrol muayene tarihinden sonraki 3 aylık süre geçtikten sonra olması durumunda, SGK sağlık kurulunca malullük veya sürekli iş göremezlik halinin;

Devamı