Yasak İşçiyi Değil, İşvereni İlgilendiriyor!

O Yasak İşvereni İlgilendiriyor. Emekli işçi kısa çalışma ödeneği hesabına yatırılsa bile almasın. Pandemi döneminde istihdamı korumak amacıyla, kısa çalışmadan yararlanan iş yerleri ile 17 Nisan’dan sonra tüm iş yerleri için işten çıkarma yasağı getirildi. İşten çıkarma yasağı işvereni bağlıyor. İşçi çıkartan işveren kısa çalışmadan yararlanamaz. 17 Nisan’dan sonra işten çıkartan işveren ise hem idari para cezası öder, hem de yaptığı fesih geçersiz sayılır. İşçi emeklilik veya çalıştığı halde ücretinin eksik yatırılması, sigorta priminin yatırılmaması gibi gerekçelerle iş akdini feshedebilir.
MEVCUT ÇALIŞANLARIN KIDEM TAZMİNATI YENİ YASADAN ETKİLENECEK Mİ?
Bir iş yerinde 04.08.2015 tarihinden beri çalışmaktayım. Eylülde isten ayrılıyorum. Mevcut kıdem tazminatımı alabilir miyim, yeni yasadan etkilenir miyim?
Kıdem tazminatı alabilmek için iş akdinin kıdem tazminatı alacak şekilde sona ermesi veya işçinin emekli olması gerekir. Kendi isteğiyle işten ayrılanlar ancak haklı bir nedenle iş akdini feshettiklerinde ya da yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirdiklerinde kıdem tazminatı alabilirler. 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlayanlar 15 yıl sigortalılık 3600 prim günüyle, bu tarihten sonra işe başlayanlar ise 25 yıl sigortalılık 4500 prim günüyle veya sigortalılık süresi aranmaksızın 7000 prim gününü tamamlamaları halinde kıdem tazminatı alabilirler.

Devamı

Son Yargıtay kararına göre, patrondan alacaklı olan işçi, istifa etse bile tazminat alacak

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nden geldi. Usta öğreticisi olarak çalışan işçi, ücret alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle istifa etti. İşverenden ücret alacaklarını, fazla mesai ve kıdem tazminatını talep eden işçi, hakkını alamayınca İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu. İş sözleşmesini haklı olarak feshettiğini belirten işçi, kıdem tazminatı ile birlikte bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar […]

Devamı

Kısa Çalışma Ödeneği,

Kısa Çalışma Ödeneği Kısa Çalışma Uygulaması Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Kısa çalışma uygulaması bakımından “Genel Ekonomik” kriz Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisi ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlardır. Kısa çalışma uygulaması bakımından “Bölgesel Kriz” Ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumlardır. Kısa çalışma uygulaması bakımından “Sektörel Kriz”

Devamı

Tutuklanan veya Hüküm Giyen İşçinin İşten Çıkarılması,

Çalışma hayatında iş yeri ile ilgili veya iş yerinden kaynaklanmayan çeşitli eylemlerinden dolayı işçiler hakkında mahkemelerce tutuklama kararı verilebilmektedir. İşçilerin herhangi bir suç işledikleri iddiası ile gözaltına alınmaları veya tutuklanmaları durumunda işverenin iş sözleşmesini feshedebilmesi belirli kurallara bağlanmıştır. Bu kuralların başında tutuklanan veya hüküm giyen işçinin tutukluluk veya hükümlülük süresinin ihbar süresini aşması durumunda işveren […]

Devamı