Anayasa Mahkemesi Basın Mesleğinde Ödenmeyen Ücret Alacakları

Anayasa Mahkemesi Ödenmeyen Ücret Alacakları 25.12.2019 Tarihli ve E: 2019/108, K: 2019/101 Sayılı Kararı Ödenmeyen ücret alacaklarının günlük yüzde beş fazlasıyla tahsiline karar verilmesi talebiyle açılan alacak davasında itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

Devamı