Yargıtay 22, Hukuk Dairesinden:; işçi trafik cezası bedeli hakkındadır.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesine Ait Karar İşçi Trafik Cezası 15 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30949 Yargıtay 22, Hukuk Dairesinden:  TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITAY İLAMI Esas No: 2018/15931 Karar No: 2018/26858 MAHKEMESİ: ANKARA 13. İŞ MAHKEMESİ TARİHİ: 25.05.2017 NUMARASI: 2015-423-E 2017-219 K DAVACI: SERKAN… ADINA VEKİLİ AVUKAT SEDEF… … DAVALI: MUSTAFA… ADINA VEKİLİ AVUKAT TEMEL… […]

Devamı