İŞLETMELERİN MALİ YAPILARININ KREDİ DEĞERLİLİĞİ AÇISINDAN YORUMLANMASI

İşletmelerin kredi değerliliğinin ölçülmesinde mali yapıları en temel unsurlardan biridir. Geçmiş ödeme performansları ve teminat yapıları ise diğerleridir.  Bu yazımızda en temel mali tablolar olan bilanço, kar-zarar ve nakit akım tablolarını inceleyeceğiz. Aslında ülkemiz gibi konjonktürel dalgalanmalara açık, hem çok sayıda risk hem fırsat içeren bir ekonomide mali kayıtları, finansal oranları, geçmiş dönem ödeme performanslarını […]

Devamı

İŞLETMELERİN KREDİ GEREKSİNİMİ: İŞLETME KREDİLERİ

Firmalar için kimi zaman büyüyebilmek, kimi zaman yatırım yapabilmek, kimi zaman da acil nakit ihtiyacını gidermek için kredi kullanımı söz konusu olmaktadır. Ticaretin doğal döngüsü içinde finansman ihtiyaçlarının doğması pek tabiidir. Bu yazı ve akabindeki bir dizi yazı boyunca firmalarda neden nakit ihtiyacı doğar, gereksinim türüne göre kredi türü ve vadesinin nasıl belirlenir, kredibilite nasıl […]

Devamı