Vergi Davası Nasıl Açılır?

Hukuka aykırı olduğu düşünülen vergi, vergi cezasının tarhiyat ve ceza kesme aşamasında vergi yargılamasına  müracaat etmek en doğal haktır. Vergi davası, dava konusu işlemi tesis eden vergi dairesinin bulunduğu yer mahkemesinde açılır. Vergi davası yazılı şekle tabi olduğundan dilekçe ile açılması zorunludur. Dava,  davacının mahkeme başkanlığına hitaben yazmış olduğu dilekçeyi mahkemeye vermesi ile açılır. Dava […]

Devamı

Vergi Hukukunda Dava Açma Süreleri ve Ittıla (öğrenme) Tarihi

2577 sayılı İYUK’nunda dava açma süreleri genel ve özel dava açma süreleri şeklinde iki türlü dava süresi bulunmaktadır. Bunun dışında yasada belirtilen bazı özel durumların gerçekleşmesi halinde verilen ek sürelerde de dava açmak mümkün olabilmektedir. Genel dava açma süreleri İYUK md.7 hükmünde gösterilmiştir. İYUK’nun 7. maddesinde yer alan genel dava açma sürelerinden başkaca özel yasalarda […]

Devamı