Sahte Fatura kullanımında izaha davet

Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma İncelemelerinde İzaha Davet Müessesesine İlişkin VUK Genel Tebliği VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/87 25 Temmuz 2017 tarihli ve 30134 sayılı Resmî Gazete ’de izaha davet müessesesine ilişkin 482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. 9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 6728 sayılı Kanun’un 22 nci maddesiyle, Vergi […]

Devamı