Vergi ve benzeri kamu alacaklarının haczine dair kurallar

6183 sayılı Kanun’da düzenlenmiş olup, kısmen benzeşse de özel hukuk hacizlerinden farklı uygulama ve sonuçları barındırmaktadır. Haciz öncesi hazırlayıcı işlemler, haczin usulü ve uygulanması ile neticelerine dair düzenlemelerin ayrıntıları konusunda bilgi sahibi olmak için bahsedilen 6183 sayılı Kanun’a bakılabilir. Benim amacım vergisel borçlar nedeniyle tesis edilen hacze karşı yargı yolu uygulamalarına dair pratik bilgiler vermektir. […]

Devamı