Kamuya Olan Borçlardan Sorumluluk Anayasa Mahkemesi kararı

Kamuya Olan Borçlardan Sorumluluk Anayasa Mahkemesi 2015/11192  Başvuru, temsil yetkisini haiz olmamasına rağmen yönetim kurulu üyesi olduğu şirketin kamuya olan borçlarından dolayı başvurucunun sorumlu tutulması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. 19 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30836 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: GENEL KURUL KARAR EROL KESGİN BAŞVURUSU Başvuru Numarası: 2015/11192 Karar Tarihi: 30.5.2019 […]

Devamı