Yapılandırma Kanunu Meclise Sevk edildi

2020 yılı için piyasanın uzun süredir beklediği matrah artırımı ve yapılandırma kanunu meclise sevk edildi. Uzun süredir iş dünyasının ve piyasanın içinde bulunduğu durgunluğu aşma adına hükümetin alacağı ekonomik tedbir ve yapılandırma kanunu beklenmekteydi. Ayrıntılar taslak halinin yayımlanması ile netleşecek….

Devamı

SGK İcra İşlemleri Hakkında

Soru 1 – Sosyal Güvenlik Kurumunca, sigorta primini süresinde ödemeyen borçlular hakkında hangi işlemler yapılmaktadır? Cevap 1 – Süresinde ödenmeyen sigorta primlerinin tahsilini teminen borçlular hakkında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre icra takip işlemleri uygulanmaktadır. Soru 2 – Borçlu, hakkında icra takip işlemlerine nasıl başlanılır? Cevap 2 – Borçlu hakkında […]

Devamı