Kısmi ve Cüzi Ödemeler Zaman aşımını Kesmez!

Tahsil zaman aşımı Vergi Usul Kanununun 114 ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun’un 102 maddelerinde ayrıca, Vergi Usul Kanununun 113. maddesinde Zaman aşımının Mahiyeti ve 6183 sayılı Kanun’un 103. maddesinde Zaman aşımının kesilmesi hususlarına açıklık getirilmektedir. Vergi Usul Kanunu Zaman aşımının Mahiyeti Madde 113: Zaman aşımı, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının kalkmasıdır. […]

Devamı