Değerli Konut Vergisinde İtiraz usülleri;

Uygulamaya konulan değerli konut vergisini, mesken nitelikli taşınmazlardan, bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000 Türk Lirası ve üzerinde olanların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenler beyan edip ödemekle yükümlüdür. Türkiye içerisinde bulunan mesken niteliğinde olan taşınmazlar lüks konut vergisi […]

Devamı