Merkez Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Basın Duyurusu

Merkez Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Basın Duyurusu 05 Haziran 2020, Sayı: 2020-32 31 Mart 2020 tarihli basın duyurusu ile, koronavirüs (Covid-19) salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla, 60 milyar Türk lirasına kadar Türk lirası cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi kullandırılacağı ilan edilmişti.

Devamı

İŞLETMELERİN MALİ YAPILARININ KREDİ DEĞERLİLİĞİ AÇISINDAN YORUMLANMASI

İşletmelerin kredi değerliliğinin ölçülmesinde mali yapıları en temel unsurlardan biridir. Geçmiş ödeme performansları ve teminat yapıları ise diğerleridir.  Bu yazımızda en temel mali tablolar olan bilanço, kar-zarar ve nakit akım tablolarını inceleyeceğiz. Aslında ülkemiz gibi konjonktürel dalgalanmalara açık, hem çok sayıda risk hem fırsat içeren bir ekonomide mali kayıtları, finansal oranları, geçmiş dönem ödeme performanslarını […]

Devamı

İŞLETMELERİN KREDİ GEREKSİNİMİ: İŞLETME KREDİLERİ

Firmalar için kimi zaman büyüyebilmek, kimi zaman yatırım yapabilmek, kimi zaman da acil nakit ihtiyacını gidermek için kredi kullanımı söz konusu olmaktadır. Ticaretin doğal döngüsü içinde finansman ihtiyaçlarının doğması pek tabiidir. Bu yazı ve akabindeki bir dizi yazı boyunca firmalarda neden nakit ihtiyacı doğar, gereksinim türüne göre kredi türü ve vadesinin nasıl belirlenir, kredibilite nasıl […]

Devamı

KREDİ GARANTİ FONU

KGF NE ZAMAN KURULDU, NE İŞ YAPAR, KURULUŞ AMACI NEDİR? KGF, 14 Temmuz 1993 tarih, 93/4496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kuruluş organizasyonunu tamamlayıp ilk kefaletini 1994 yılında vererek faaliyetlerine başlamıştır. KGF, kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ve KOBİ […]

Devamı