Kredi Kartlarının ( Pos Cihazlarının ) Amacının Dışında Kullanılmasının Vergisel Boyutu;

Finans sorunlarına, öz kaynak yetersizliği de eklenince firmalar ödeme güçlüklerine düşüp iflasa sürüklenebilmektedirler. Bu durum firmaları, krizle mücadelede çeşitli arayışlara itmektedir. Finans Kuruluşlarından kredi ( borç para ) alamayan, piyasadan tahsil etmesi gereken alacaklarını tahsil edemeyen ve borçlarını zamanında ödeyemeyen firmaların kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamak için, tanıdıklarının kredi kartları ile satış yapmış gibi işlem […]

Devamı