Vergi Ahlakını Etkileyen Faktörler

Gerçekte, insanların vergi ile ilgili verdikleri kararların temelinde gerek ekonomik, gerek psikolojik ve gerekse sosyolojik olarak farklı nedenler yatmaktadır. Vergi ahlakı da bu nedenler arasındadır.   Bireysel faktörler; sübjektif vergi yükü, diğer mükelleflerin ve yaşadığı çevrisinin tutumları, devlete duyulan bağlılık ve güven, siyasal iktidara karşı bakış açısı, dini inanç, yaş, cinsiyet, aile ölçeği, medeni durum, […]

Devamı

Kurum Kültürü Ne demektir? Nasıl Oluşur?

Kurum kültürü; bir kurum, bir kuruluş ve bir işletmede biçimsel yapıyı karşılıklı olarak etkileme niteliğindeki kurum içi değerler, inançlar ve alışkanlıklara denir. Kurum kültürü; bir kurumda çalışan kişilerin davranışlarını yönlendiren normlar, kalıplar, inançlar, tutumlar ve davranışların oluşturduğu bir bütündür. Kurum kültürünün önemli bir özelliği de oluşum biçimiyle ilgilidir. Buna göre kurum kültürü ya kendiliğinden oluşur […]

Devamı