Sahte Belge Kullanımı Konusunda Vergi Dairesince Yapılan İzaha Davet Hakkında

Vergi Usul Kanununun 6728 sayılı Yasa ile yeniden ihdas edilen 370. Maddesinde “İzaha davet” başlığı altında yeni bir düzenleme yapılmıştır. Konu hakkında,  482 sayılı VUK Genel Tebliği; Resmi Gazete No:  30134 Resmi Gazete Tarihi:  25.07.2017 Giriş ve Amaç Vergi mükellefiyetine ilişkin yükümlülük ve ödevlerin tam olarak yerine getirilmesi amacıyla ve vergi kanunlarının verdiği yetkiler çerçevesinde vergi idaresi, kamu […]

Devamı