Primi Tamamladıktan Sonra Çıkacak Bir EYT Yasasından Yararlanabilirsiniz.

Primi Tamamladıktan Sonra Çıkacak bir EYT yasasından yararlanabilirsiniz.
Soru: 1 Nisan 1980 doğumluyum.
1 Eylül 1998 SSK girişliyim. 2008’de bir doğum yaptım ve çocuk nedeni ile ara verdim.
Tekrar 4 aydır İŞKUR süresi bitti, SSK’lı olarak çalışıyorum.
Onun öncesinde de 6 ay İŞKUR üzerinden çalıştım.

Devamı

Suçun TCK’nin topluma karşı suçlar bölümünde düzenlenmesi karşısında bu suçun mağdurunun toplumu oluşturan bireylerin tamamı, diğer bir ifadeyle kamu olduğu, eylemin belirli bir kişinin zararına olarak işlenmesi halinde bu kişinin mağdur değil, suçtan zarar gören olacağının kabulü gerektiği hakkındadır.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi          2018/4065 E. 2019/3789 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ: Sahte fatura düzenlemek,  HÜKÜM: Mahkûmiyet I-Sanık hakkında sahte fatura düzenlemek suçundan verilen mahkûmiyet hükmüne yönelik sanık müdafinin temyiz itirazlarının incelenmesinde: Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığa yüklenen suçun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, […]

Devamı